ISIL İŞLEM
ISIL İŞLEM

YUMUŞATMA (Gerilim Giderme)

Metal ürünler transformasyon sıcaklıklarından daha düşük bir sıcaklıklarda yeterli süre tutulduktan sonra yavaşça soğutularak, bünyelerinde bulunan gerilimler dağıtılarak azaltılır ve neticede daha yumuşak bir yapı elde edilir. Ürünleri oksidasyondan korumak için, işlem koruyucu atmosfer içinde yapılır.