OKSİ ASETİLEN KAYNAĞI
OKSİ ASETİLEN KAYNAĞI

Yanıcı bir gazın oksijen ile yakılmasıyla elde edilen yüksek ısı ile metalin eritilerek kaynatılması işleminde en yaygın yakıt olarak asetilen gazı kullanıldığı için, genellikle oksi asetilen kaynağı olarak telaffuz edilir. Asetilenin oksijen ile yakılmasında takriben 3200oC sıcaklığa ulaşılır. Genellikle %50 - %50 oranında oksijen-asetilen karışımı ile kaynak yapılır. Yüksek ısı ile oluşturulan kaynak banyosu istenilen dikiş boyunca ilerletilirken banyoya genellikle metal kaynak teli damlatılarak arzu edilen miktarda dolgu yapılır.


 ASETİLEN KAYNAĞINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bir metalin kaynaklanabilmesi için ergime sıcaklığının üzerinde bir değere kadar ısıtılması gerekir. Bu ısı asetilen ve oksijen gazının  bir şaloma ucunda yakılması ile sağlanır. Kaynak şalomaları iki tiptir:

 

1-Eşit basınçlı şalomalar 

Gazlar şalomanın mikserine regülatörden çıkış basınçları ile gelirler. Bu tip şalomalarda oksijen ve asetilen gazı basınçları yaklaşık olarak birbirine eşittir. Bu tip şalomalar genellikle kalın parçaların kaynağında kullanılır.

İşlem

 • Tüpleri ve vanaları kontrol ediniz,
 • Uygun kapasitedeki regülatörleri tüplere bağlayınız,
 • Tüplerin vanalarını açınız, kaçak olup olmadığını kontrol ediniz,
 • Asetilen ayar düğmesini açınız ve gazı tutuşturunuz,
 • Oksijen ayar düğmesini açınız, alevi ayarlayınız ve kaynağı yapmaya başlayınız,
 • Oksijen ayar düğmesini kapatınız,
 • Tüpleri kapatınız ve önce oksijeni sonra asetileni blöf ediniz.

2-Enjektörlü tip şalomalar

Bu tip şalomalar daha ziyade ince parçaların kaynağında kullanılır. Düşük basınçtaki asetilen gazı, daha yüksek basınçtaki oksijen gazının hızından yararlanılarak şalomaya sürüklenir.

İşlem

 • Tüpleri ve vanaları kontrol ediniz,
 • Uygun kapasitedeki regülatörleri tüplere bağlayınız,
 • Tüplerin vanalarını açınız, kaçak olup olmadığını kontrol ediniz,
 • Oksijen ayar düğmesini açınız,
 • Asetilen ayar düğmesini açınız,  
 • Karışımı tutuşturan, alevi ayarlayınız ve kaynağı yapmaya başlayınız,
 • Önce asetilen gazı ayar düğmesini kapatınız,
 • Oksijen ayar düğmesini kapatınız,
 • Tüpleri kapatınız ve önce oksijen sonrada asetileni blöf edinız.